solidarnosc_baner_aktualnosci

(Ostatnia aktualizacja 9 czerwca 2017 r.)

 

 

Najbliższe spotkanie Komisji Uczelnianej oraz pozostałych Komisji

odbędzie się we wtorek 4 lipca 2017 r. o godz. 15.00 w sali 12p.

 

 

 

 

  NOWE

pdf Informacja dla pracowników UP

pdf Stanowisko NSZZ "Solidarność" uczelni Krakowa w sprawie opracowywanej

ustawy 2.0 (nowa ustawa o Szkolnictwie Wyższym)

 

 

jpg1 jpg2 jpg3 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i informacji o Żołnierzach

Niezłomnych w gablocie „Solidarności” w budynku przy ul. Podchorążych 2

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższych artykułów:

   link Uzgadnianie regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi

   link Tusk i fundacja wnuka Mołotowa...

pdf Ujednolicony tekst rozporządzenia MNiSZW w sprawie podziału dotacji

budżetowej dla uczelni publicznych i niepublicznych - wejście w życie z dniem

1 stycznia 2017

pdf Najnowsze rozporządzenie Min. NiSW w sprawie warunków wynagradzania

za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników

zatrudnionych w uczelni publicznej - TABELKA str. 3

 

Na stronie Uczelni: http://www.up.krakow.pl/ utworzony został link do strony „S”.

Należy kliknąć w menu opcję Pracownik, a następnie opcję Organizacjepracownicze.

Bezpośredni dostęp do tej strony:

http://nowa.up.krakow.pl/pracownik/organizacje-pracownicze

 

pdf Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym

(pobrane ze strony: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365)

pdf Wniosek P.Dudy ws. odpisu na ZFŚS

pdf1, pdf2, pdf3, pdf4 WAŻNE pisma z Krajowej Sekcji Nauki

dotyczące szkolnictwa wyższego.

pdf List prof. Antkowiaka do Rektora UAM ws. medalu dla Michnika

pdf Opracowanie: „USTAWY Prawo o szkolnictwie wyższym od 1.10.2016 i później

oraz pozostałe ustawy 30.09.2016 r.”

pdf Pismo na zakończenie kadencji JM Rektora

+ pdf fotografia jako załącznik do pisma

pdf Pismo do JM Rektora ws. relacji między urzędem

rektorskim a „Solidarnością”

pdf Pismo do JM Rektora ws. wody podczas upałów

pdf Pismo do JM Rektora ws. Wicekanclerza UP

pdf Pismo do JM Rektora ws. kierunków studiów

pdf Pismo do JM Rektora dotyczące braku wyjaśnienia

ws. niewypłacenia premii pracownikom ACH

pdf Pismo do JM Rektora ws przenikania się struktur ZZ UP

oraz administracji uczelnianej

pdf Kolejne pismo ws. wotum nieufności

fot1, fot2, fot3, fot4 Budynek UP przy ul. Karmelickiej 41

– stan obecny

pdf Kolejne pismo dot. niewypłacenia premii

pdf Pismo do JM Rektora ws. niewypłacenia premii

pracownikom ACH

pdf Pismo do JM Rektora ws. dyplomów

pdf List otwarty do prof. A. Strzembosza

pdf W sprawie procentowego podziału obowiązków

nauczycieli akademickich

link „Kolesie z tytułami profesora”

+ pdf powiązany list dotyczący Andrzeja Wajdy

pdf Pismo ws. tzw. „zerowania adiunktów”

pdf Wotum nieufności

pdf Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma

 

link – Na stronie Akademickiego Klubu Obywatelskiego można

zapoznać się z Oświadczeniem ws aktualnej sytuacji politycznej w Polsce

i złożyć swój podpis

pdf Pismo ws. linku na stronie Uczelni do strony „Solidarności”

doc List Przewodniczącego KSN, Bogusława Dołęgi

(jeżeli nie otwierają się dwa linki wewnątrz listu, prosimy kliknąć: tutaj i tutaj)

pdf Rozporządzenie MNiSW ws. ... przyznawania oraz rozliczania

      środkow finansowanych ... na badania naukowe ...

pdf KSN – opinia okołobudżetowa w zakresie szkolnictwa wyższego

Informacje dotyczące wyborów parlamentarnych w 2015 r. zostały przeniesione

do ARCHIWUM

pdf Podział środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne

dla nauczycieli akademickich w 2015 r.

pdf Ulotka Trzech Central Związkowych (w tym NSZZ „Solidarność”)

pdf Pismo w sprawie zmian w statucie

pdf Pismo do Zarządu Regionu Małopolska ws. poparcia

kandydata do Sejmiku Województwa Małopolskiego

pdf Pismo do JM Rektora ws. tzw. dodatku motywacyjnego

pdf Pismo do JM Rektora z dnia 1 sierpnia 2014

pdf Pismo do Kierownika DSP

       dot. rzekomej odmowy przyjęcia pisma Prorektora

pdf Pismo do JM Rektora

       dot. Regulaminu Nagrody Docendo Meritis

pdf Pismo od Prorektora ds. Studenckich z dnia 1 lipca 2014

ws. udostępnienia pomieszczenia dla „S”

(prosimy o przesyłanie opinii dot. pisma od Prorektora pod adresem

kontaktowym Związku: solidar.kontakt@interia.pl) oraz

       pdf Odpowiedź „S” na pismo

pdf Pismo ws. dotychczasowych zasad funkcjonowania „S”

pdf Pismo ws. dostarczenia danych do analizy ZFŚS

pdf Pismo do JM Rektora z dnia 9 czerwca 2014

pdf Wynagrodzenia motywacyjne dla pracowników UP

pdf1 pdf2 Dwa stanowiska przedstawicieli „S” Uczelni Krakowa

pdf Porozumienie ws. zasad podwyżki wynagrodzeń

pracowników UP

Pismo ws. relacji między Władzami Rektorskimi a ZZ (3)

Pismo przewodniczącego KSN do MNiSW

Notatka z rozmów KSN – KRASP - RGNiSW

Pismo ws. komentowania przez Samorząd Studencki spraw kadrowych

Pismo ws. przyrostu stanowisk kierowniczych

Pismo ws. relacji między Władzami Rektorskimi a ZZ (2)

Pismo ws. relacji między Władzami Rektorskimi a ZZ (1)

Pismo ws protokołu z posiedzenia Komisji ds. Nagród prac. adm. i obsługi

Wspólne pismo Prezydium KU NSZZ „Solidarność” i RZ ZNP ws.

   przyznawania dodatków motywacyjnych

Ciąg dalszy „stawek za godziny ponadwymiarowe”

Wspólne pismo Prezydium KU NSZZ „Solidarność” i RZ ZNP ws.

   minimalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Sprzeciw wobec decyzji podjętych w piśmie R/D.0201-9/2012

Wspólne pismo „S” i ZNP ws. kont bankowych pracowników

Pismo do JM Rektora ws. okresów zatrudnienia asystentów i adiunktów

Wspólne pismo „S” i ZNP ws. karty obiegowej i linków do związkowych stron www

Stanowisko ws. biurokratyzacji procesu dydaktycznego (.pdf)

Stanowisko ws. godła państwowego (.pdf)

Ogłoszenie z Rzeczpospolitej 01.10.2011 (.pdf)  (ws. nowelizacji ustawy PoSW...)

Senat wniósł poprawki do ustaw reformujących uczelnie (link)

List do Marszałka Senatu RP

Ogłoszenie w Rzeczpospolitej

„Ustawa reformująca naukę może szkodzić uczelniom” (link)

Pismo prof. dr. hab. E. Malca do Marszałka Sejmu RP (.pdf)

   (pismo ws. mankamentów reformy szkolnictwa wyższego)

„Nietrafione reformy zagrażają wolnościom akademickim” (link)

   (artykuł prof. dr. hab. E. Malca w Dzienniku Polskim z dnia 27 stycznia)

Ogłoszenie dot. reformy szkolnictwa wyższego (.pdf) (tutaj tekst .doc)

   (Jest to wspólne ogłoszenie Komisji Uczelnianych NSZZ „Solidarność”

   uczelni Krakowa, które ukaże się w piątek 28 stycznia w Dzienniku Polskim)

Kolejne pismo ws. ZFŚS z dnia 22 kwietnia 2010 r. (.pdf) (tutaj tekst .doc)

Uwagi Komisji Uczelnianej ws. projektu preliminarza kosztów ZFŚS (.pdf) (tutaj tekst .doc)

Pismo ws. uniemożliwienia kontroli wpływów i wydatków w ramach ZFŚS (.pdf) (tutaj .doc)

Pismo ws. pomocy świątecznej i socjalnej (.pdf)

Na stronie Uczelni usunięty został link do strony "SOLIDARNOŚCI" (.pdf)

Pismo do Prorektora ws. środków finansowych na potrzeby ZFŚS (.pdf)

Komunikat ws. podwyżek wynagrodzeń (. doc)

Kwestia przeszeregowania wynagrodzenia zasadniczego Kanclerza UP (.pdf)

Kolejne pismo ws. Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych (.pdf)

Pismo ws. wyciągu z konta ZFŚS (.pdf)

Sprzeciw wobec projektu zwiększenia pensum (.pdf)

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” ws. projektu ustawy budżetowej (.pdf)

Pismo do Premiera RP i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (.pdf)

Stanowisko KZD NSZZ Solidarność (.pdf)

Informacje KSN NSZZ Solidarność (.pdf)

Pismo NSZZ „Solidarność” do JM Rektora ws. nazwy uczelni – str. 1 (.jpg)

Pismo NSZZ „Solidarność” do JM Rektora ws. nazwy uczelni – str. 2 (.jpg)

Pismo NSZZ „Solidarność” do MNiSW ws. nazwy uczelni (.jpg)

Pismo ws. odpisu na ZFŚS (.pdf)

Pismo ws. braku „dodatku inflacyjnego” (.pdf)

Uwagi dotyczące funkcjonowania praktyk pedagogicznych (.pdf)

Sprawa firmy Simple – c.d. (.pdf)

Pismo ws. firmy Simple (.pdf)

Pismo ws. gabinetu stomatologicznego (.pdf)

Podział środków przyznanych przez MNiSW (.pdf)

Automatyzacja w służbie rekrutacji (.pdf)

Odpowiedź na pismo JM Rektora (.pdf)

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (.pdf)

Odpowiedź na pismo pana inż. Kazimierza Deca (.pdf)

 

Pisma wcześniejsze zostały przeniesione do

ARCHIWUM

 

 

http://www.bike4win.pl/homepage/Start_files/home.png

powrót do strony głównej