solidarnosc_baner_archiwum

 

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

 

 

Pragniemy wyrazić ogromną radość

z uzyskanego przez Prawo i Sprawiedliwość

wspaniałego wyniku w wyborach,

a wszystkim kandydatom,

którzy uzyskali mandaty parlamentarne –

serdecznie gratulujemy.

 

 

pdf Uchwała ws. poparcia kandydata w wyborach parlamentarnych

 

Pragniemy przypomnieć, iż prof. dr hab. Ryszard Terlecki

jest jedną z osób, którym nasza Uczelnia zawdzięcza zaszczytne miano

Uniwersytet Pedagogiczny

(zamiast nazwy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

zatwierdzonej przez ówczesny Senat Uczelni).

 

W niniejszych Aktualnościach na dole listy figurują linki do pism,

które w latach 2007-8 wystosował nasz Związek odnośnie planowanej zmianą nazwy

ówczesnej Akademii Pedagogicznej.

Najważniejsze z pism przytaczamy powtórnie tutaj.

 

Przedwyborczy „List do Przyjaciół” Prof. Ryszarda Terleckiego pdf

 

Zapraszamy do obejrzenia spotu wyborczego Pana Profesora:

https://www.youtube.com/watch?v=eWj6tJv-73M&feature=youtu.be

a także do zapoznania się z innymi informacjami w internecie:

http://www.ryszardterlecki.pl/

 

Panie Profesorze,

serdecznie gratulujemy zdobycia mandatu poselskiego.

 

Składamy także gratulacje nowo wybranemu posłowi na Sejm,

dr. hab. prof. UP Józefowi Brynkusowi

wiceprzewodniczącemu naszej Uczelnianej „Solidarnści”.

 

I jeszcze jedna prośba o poparcie wyborcze – tym razem

dla naszego pracownika, pana dr. Mirosława Boruty.

Przekazujemy treść maila otrzymanego od Akademickiego Klubu Obywatelskiego

pdf oraz link do spotu wyborczego: https://www.youtube.com/watch?v=MVpmpdkal04

 

 

INFORMACJA o PISMACH WYCHODZĄCYCH

Kolejne pismo ws. zdarzeń i zachowań kierownika ACH oraz konfliktów w ACH

(pismo do JM Rektora z dnia 9.03.2009)

Reorganizacja za reorganizacją. Rekrutacja – najnowszy pomysł kanclerza UP

(pismo do JM Rektora z dnia 20.02.2009)

Decyzja Kanclerza UP ws. parkingu (pismo do JM Rektora z dnia 20.02.2009)

Przetarg na środki czystości (pismo do JM Rektora z dnia 20.02.2009)

Nieprzestrzeganie przez Kwestora UP przepisów dot. ZFŚS

(pismo do Prorektora ds. Studenckich z dnia 20.02.2009)

Pismo do JM Rektora z dnia 26.01.2009 ws. mobbingu

Pismo do JM Rektora z dnia 26.01.2009 ws. motywowania wniosków o premie

Pismo do JM Rektora z dnia 8.12.2008 ws. karier byłych przewodniczących

Samorządu Studenckiego

PISMA

APEL

Masochizm wyborczy (.pdf)

Kto ma szanse kandydować? (.pdf)

Pismo KSN NSZZ „Solidarność” do przewodniczących Komisji Uczelnianych (.pdf)

„Dom pracy twórczej” AP przy ul. Jęczmiennej

Kolejny apel do JM Rektora naszej Uczelni (.pdf)

Reakcja na zarzuty Kanclerza Uczelni (.pdf)

Pismo ws. dodatku inflacyjnego (.pdf)

Apel do JM Rektora naszej Uczelni (pdf)

Uwagi dotyczące zarządzania naszą Uczelnią (.pdf)

Apel o nadzór nad administracją (.pdf)

Projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla szkół wyższych (.doc)

Prośba ws. trzynastej pensji (.pdf)

Stanowisko Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”

Wyższych Uczelni Krakowa (.pdf)

Ostatni taniec na...? (.pdf)

Problem wprowadzenia XII stopnia zaszeregowania (.pdf)

STOP reorganizacji i reformie Uczelni (.pdf)

Interwencja ws. trybu przyznawania nagród Rektora (.pdf)

Brak reakcji władz Uczelni na zapytanie interwencje (.pdf)

Protest ws. ograniczenia w taryfikatorach wynagrodzenia zasadniczego (.pdf)

Interwencja ws. dopłaty urlopowej (.pdf)

Podziękowanie za udział w wyborach (.pdf)

Marek Wroński „Sprawy zakończone” (Forum Akademickie 10/2007)

Podniesienie stawki za „wczasy pod gruszą” (.pdf)

Pismo ws. funduszu nagród (.pdf)

Badania naukowe w IPN

Pismo ws. informowania o wpłatach na konto ZFŚS (3) (.pdf)

Pismo ws. przestrzegania regulaminu premiowania pracowników (2) (.pdf)

Pismo ws. przestrzegania regulaminu premiowania pracowników (1) (.pdf)

Pismo ws. gospodarki finansowej Uczelni (.pdf)

Pismo ws. stawek wynagrodzenia zasadniczego (.pdf)

Pismo ws. atmosfery pracy w Akademickim Centrum Hotelowym (2) (.pdf)

Pismo ws. atmosfery pracy w Akademickim Centrum Hotelowym (1) (.pdf)

Pismo ws. informowania o wpłatach na konto ZFŚS (2) (.pdf)

Pismo ws. informowania o wpłatach na konto ZFŚS (1) (.pdf)

Sprzeciw wobec planu rozwoju AP (.pdf)

Pismo ws. aktualnego stanu w zakresie gospodarki materiałowej (.doc)

Obecność mgra XXX w Senacie AP – dalszy ciąg niewyjaśnionej sprawy (.doc)

Podniesienie stawki za „wczasy pod gruszą” (.doc)

Marek Wroński „Czy plagiat popłaca?” (Forum Akademickie 4/2007)

Stanowisko KU NSZZ „Solidarność” ws. zmiany nazwy Uczelni (.doc)

Napisali do nas... (.doc)

Oświadczenie KZ NSZZ „Solidarność” UAM w Poznaniu ws. lustracji (.doc)

Brak przeszeregowań i awansów (.doc)

Apel o przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego AP (.doc)

Refleksje do marcowego numeru „Związkowca AP” (.doc)

Propozycja powołania Komisji ds. Ochrony Własności Intelektualnej (.doc)

Pismo do Przewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów AP (doc)

Pismo w sprawie pożyczek mieszkaniowych (.doc)

Niewyjaśniona podstawa obecności mgra XXX w Senacie AP (.doc)

Kwestia plagiatów – ciąg dalszy (.doc)

L. Wrona „Uwagi historyczne o działalności NSZZ „Solidarność” AP”(.doc)

Uchwała Senatu AP niezgodna z Kodeksem Pracy (.doc)

List otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (.doc)

Pismo NZS w sprawie działalności ZSS (.doc)

Jak wyglądały przekształcenia w strukturze administracji... (.doc)

Apel NSZZ „Solidarność” Politechniki Warszawskiej

Komentarz do apelu NSZZ „Solidarność” PW (.doc)

Pismo dot. Funduszu Pomocy Materialnej (.doc)

Pismo NZS dot. karier studenckich w naszej Uczelni (.doc)

M. Wroński „Pod uczelnianym dywanem” (.doc) – za zgodą autora

Napisali do nas... (.doc)

Rada Pracowników – 2 (.doc)

Rada Pracowników – 1 (.doc)

List otwarty do JM Rektora AP (.doc)

Plagiaty (.doc)

Kariery zawodowe byłych przew. Samorządu Studenckiego (.doc)

W trosce o przyszłość Uczelni (.doc)

Stawki wynagrodzenia zasadniczego (.doc)

Informacja dotycząca Tajnych Współpracowników SB

Powołanie Komisji Interwencji (.doc)

Komisja Prawdy w IPN

Doc. dr Zbigniew Tabaka – Tajny Współpracownik SB

Przykłady niegospodarności (.doc)

Utrata biernego prawa wyborczego (.doc)

Badania naukowe w IPN – 1

Pismo dot. regulaminu ZFŚS – 3 (.doc)

Pismo dot. regulaminu ZFŚS – 2 (.doc)

Pismo dot. regulaminu ZFŚS – 1 (.doc)

Problem wynagrodzenia komisji rekrutacyjnych

Organizacja pracy Senatu, komisji senackich i Biura Rektora (.doc)

Odpis na ZFŚS

Dysproporcje pomiędzy kategoriami zaszeregowania – 2

Dysproporcje pomiędzy kategoriami zaszeregowania – 1

Nierespektowanie ustawy o związkach zawodowych

Inicjatywa dot. paczek choinkowych dla dzieci (.doc)

KONKURS · KONKURS · KONKURS · KONKURS · KONKURS

(włącz głośniki · włącz głośniki · włącz głośniki · włącz głośniki)

odpowiedzi prosimy nadsyłać pod adresem solidar.kontakt@interia.pl

 

http://www.bike4win.pl/homepage/Start_files/home.png

powrót do strony głównej