solidarnosc_baner_wladze

 

 

PREZYDIUM

 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

mgr Jan Władysław Fróg

 

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP

 

Zastępca przewodniczącego

Skarbnik

mgr Ewa Żołnierek

 

Sekretarz

dr Elżbieta Kossakowska

 

Rzecznik NSZZ „Solidarność”

dr Wojciech Soborski

 

KOMISJA UCZELNIANA

mgr Jan Władysław Fróg

dr Maria Bal-Nowak

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP

dr Laura Betleja

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP

mgr Stanisław Gonet

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP

dr Bogusław Gryszkiewicz

dr inż. Bożena Jarosz

dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP

dr Elżbieta Kossakowska

dr Maria Kościółek

mgr Józefa Koziara

dr Józef Krawczyk

dr Agnieszka Lasota

dr Zbigniew Leśniak

dr hab. Maciej Mączyński, prof. UP

dr Monika Nęcka

dr Beata Sufa

dr Jolanta Urbanek

dr Andrzej Warmiński

dr hab. Barbara Wydro

mgr Ewa Żołnierek

 

KOMISJA REWIZYJNA

dr Jan Franczyk – przewodniczący

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

dr Elżbieta Minczakiewicz

 

DELEGACI na WZD REGIONU

mgr Stanisław Gonet

 

DELEGACI na WZD KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI

dr inż. Bożena Jarosz

dr Zbigniew Leśniak

dr Andrzej Warmiński

 

 

KOMISJA PRAWDY

dr Jan Franczyk – przewodniczący

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP

mgr Jan Władysław Fróg

 

KOMISJA INTERWENCJI

dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP – przewodniczący

dr Joanna Albin

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP

dr Jan Franczyk

dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP

dr hab. Nina Pluta-Podleszańska, prof. UP

dr hab. Barbara Wydro

mgr Ewa Żołnierek

 

KOMISJA ds. DYDAKTYKI i WSPÓŁPRACY z PROREKTOREM

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP – przewodniczący

dr Elżbieta Kossakowska

dr Agnieszka Lasota

 

KOMISJA SOCJALNA

dr Krystyna Ptak – przewodnicząca

dr Elżbieta Kossakowska

dr Elżbieta Minczakiewicz

mgr Ewa Żołnierek

 

KOMISJA KULTURALNO–TURYSTYCZNA

dr Jolanta Urbanek – przewodnicząca

dr Maria Bal-Nowak

dr Agnieszka Lasota

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

dr Beata Sufa

 

KOMISJA HISTORYCZNA

dr Henryk Kotarski – przewodniczący

mgr Karina Olesiak

dr hab. Barbara Wydro

 

KOMISJA ds. WSPÓŁPRACY z REGIONEM „MAŁOPOLSKA”

mgr Stanisław Gonet – przewodniczący

dr inż. Bożena Jarosz

 

ODPOWIEDZIALNA za STRONĘ INTERNETOWĄ

i KONTAKTY z KOŁAMI

dr inż. Bożena Jarosz

 

 

PRZEDSTAWICIELE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W KOMISJACH REKTORSKICH I SENACKICH

 

Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań

Administracji i Obsługi

mgr Jan Władysław Fróg

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych

i Inżynieryjno-Technicznych

mgr Jan Władysław Fróg

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych

oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

mgr Józefa Koziara

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

mgr inż. Lidia Radwanek

Rektorska Komisja Socjalna

- zespół ds. bytowych

mgr Stanisław Gonet

- zespół ds. mieszkaniowych

mgr Ewa Żołnierek

- zespół ds. wczasów i turystyki

mgr Magdalena Pokrywka

 

Senacka Komisja Budżetowa

mgr Jan Władysław Fróg

Senacka Komisja ds. Nauki

dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowo-Dydaktycznej

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP

Senacka Komisja Dydaktyczna

dr Jan Franczyk

Senacka Komisja ds. Statutu

dr Bogusław Gryszkiewicz

Senacka Komisja ds. Etyki

mgr Jan Władysław Fróg

 

 

PRZEDSTAWICIELE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

w RADACH WYDZIAŁU

i w RADACH INSTYTUTÓW I KATEDR

 

Rada Wydziału Humanistycznego

dr Maria Bal-Nowak

Rada Wydziału Filologicznego

dr Elżbieta Kossakowska

Rada Wydziału Pedagogicznego

dr Rafał Abramciów

Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego

dr Laura Betleja

Rada Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP

Rada Wydziału Sztuki

mgr inż. Edyta Kowalik

 

Rada Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

dr Beata Sufa

Rada Instytutu Nauk o Wychowaniu

dr Jolanta Urbanek

Rada Instytutu Pedagogiki Specjalnej

dr Maria Kościółek

Rada Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

dr inż. Bożena Jarosz

Rada Instytutu Biologii

dr Lidia Orłowska

Rada Instytutu Neofilologii

dr Elżbieta Kossakowska

Rada Biblioteczna

mgr Piotr Trojanowski

Komisja Premiowa

mgr Józefa Koziara

 

 

http://www.bike4win.pl/homepage/Start_files/home.pngpowrót do strony głównej