Stanowisko Zarządu UJ

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność wyraża poparcie dla postulatów zawartych w liście Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UJ z dnia 5 czerwca 2018 r. skierowanym do Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu RP, dotyczącym sytuacji w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym stanowisko

Read more