Przejdź do treści

Archiwum miesięczne: lipiec 2021

w naszym Uniwersytecie sporo się dzieje…

ŻBIK-26.07.2021

Preambuła do listu otwartego z 12.07.2021

Preambuła

problemy wynikające z ustaleń ,,Ustawy 2.0″ czyli Rada Uczelni oraz KRASP

List otwarty 12.07.2021

„totalny negatywizm” jako punkt wyjścia!

Pismo do Rektora w sprawie "Komisji Tymczasowej OZZ Inicjatywa Pracownicza"

Łamanie Statutu UP

zasiadanie i branie udziału w obradach Senatu naszej Uczelni przez osobę niemającą do tego prawa   Pismo do JM Rektora

czy Pani audytor podjęła jakieś działania sprawdzające ?

Pismo do JM Rektora