Przejdź do treści

Archiwum miesięczne: sierpień 2021

Odpowiedź na stanowisko dra Michała Apollo, dr hab. prof. UP Kraków Niny Pluty Podleszańskiej, dr prof. UP Kraków Anny Stolińskiej, dra hab. prof. UP Kraków Piotra Trojańskiego i dr Ewy Żmijewskiej

Odpowiedź na stanowisko...27.08.2021

List otwarty – bezpodstawne ataki na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

23.08.2021 newsweek

demokracja lewicy

17.08.2021 Minister

bierny, mierny ale wierny poseł Rząsa

pismo Wiceprzewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UP Kraków

im mniej manipulacji, tym więcej prawdy

opinia dotycząca wystąpienia Pani Senator Joanny Sekuły, na forum Senatu. →pismo do Senatorów