Przejdź do treści

J.Brynkus wykluczony

18 kwietnia br. obradowało Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zebranie rozpatrzyło odwołanie p. Józefa Brynkusa od decyzji Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” z dn. 7 marca 2023 r. w sprawie pozbawienia członkostwa z powodu naruszania dobrego imienia Związku.

Po wysłuchaniu p. Józefa Brynkusa delegaci podtrzymali decyzję Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w sprawie pozbawienia go członkostwa w NSZZ „Solidarność”.