Przejdź do treści

Archiwum

Stanowisko Zarządu UJ

[insert page='testowa' display='title']Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność wyraża poparcie dla postulatów zawartych w liście Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UJ z dnia 5 czerwca 2018 r. skierowanym do Prezydenta, Rządu, Sejmu...