Przejdź do treści

Aktualności

72 rocznica śmierci ppłk. Gracjana Fróga

    Dziś mijają 72 lata od śmierci kapitana Gracjana Klaudiusza Fróga pseudonim „Szczerbiec”, który został zamordowany w mokotowskim więzieniu. Był legendarnym dowódcą 3 Wileńskiej Brygady AK. Należał do najzdolniejszych...

J.Brynkus wykluczony

18 kwietnia br. obradowało Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zebranie rozpatrzyło odwołanie p. Józefa Brynkusa od decyzji Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”...

BRYNKUS ODWOŁANY - 19.10.2022 r.

W  związku z całkowitą utratą zaufania zastępcy Przewodniczącego KU NSZZ "Solidarność" Jana Władysława Fróga - w wyniku głosowania J. Brynkus został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego KU NSZZ "Solidarność" w dniu ...